Udržitelné stavby

Ekologická odpovědnost – téma, na němž nám záleží. Připojte se k nám!

WICONA má vhodná řešení pro udržitelné stavebnictví. Udržitelnost v architektuře se zaměřuje na energetickou účinnost a ochranu klimatu a umožňuje především maximálně ekonomické využití přírodních zdrojů. V budoucnu bude faktor udržitelnosti budovy stále více hodnotícím kritériem pro kupující, nájemce i investory.
To se odráží v rostoucím počtu certifikátů budov, které hodnotí udržitelnost podle předepsaných kritérií. Několik příkladů:

 • Značka jakosti DGNB (Německá společnost pro udržitelné stavby):
  požaduje integrální plánování včetně stanovení cílů udržitelnosti a zohledňuje ekologické a ekonomické faktory.
 • Certifikát pasivního domu:
  omezuje roční potřebu vytápění na 15 kW/h na m² obytné plochy, takže budovu lze vyhřívat výhradně pasivními energetickými zdroji bez nutnosti aktivního systému vytápění. K tomu vyžaduje Institut pasivních domů hodnotu Uw ≤ 0.8 W/(m2K) pro okna a skleněné fasády.
 •  Standard Minergie (Švýcarsko):
  hodnotí udržitelnost mj. na základě předepsaných parametrů staveb. Značka Minergie pro okna se např. poskytuje, když dvoukřídlé okno dosáhne náročné izolační hodnoty Uw=1.0 W/(m2K).
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  je v zásadě certifikační program třetích stran. Je to národní organizace pro projekci, provoz konstrukci vysokovýkonnostních „zelených“ budov. Hodnotí ekologickou kompatibilitu budov, jejich kvalitu z hlediska zdravého pracovního prostředí a ziskovosti.
 • Zero Energy Building (ZEB - budovy s nulovou spotřebou energie):
  jako ZEB nebo ZNE (zero net energy) se označují budovy s celoročně nulovou spotřebou energie a nulovými emisemi uhlíku.


WICONA má správná řešení pro udržitelné stavby

Udržitelnost – s dokladem a razítkem: hliníkové profilové konstrukce WICONA působivě splňují náročná kritéria všech výše uvedených stavebních certifikátů, takže podstatně přispěly k certifikace zde uvedených budov. WICONA se dostala do vedoucí role v této oblasti před řadou let a nyní čerpá z několika desetiletí výzkumu a vývoje. Díky tomu máte k dispozici široký sortiment výrobků a služeb, abyste mohli navrhnout své nemovitosti udržitelnějším, na budoucnost orientovaným způsobem.