Udržitelnost

Ekologická odpovědnost – téma, na němž nám záleží. Připojte se k nám!

U WICONA se snažíme o udržitelnost budov nejen pomocí tepelné izolace, nýbrž i zohledněním tepelné účinnosti a ochrany klimatu během celého životního cyklu hliníkového stavebního materiálu.


Hliník se „nespotřebovává“, nýbrž „používá“.


 
Naši filosofií je pečlivá správa přírodních zdrojů, počínaje výrobou hliníku s využitím 68 % vodní energie až po proces recyklace v našich vlastních závodech.
Díky svým vlastnostem se dá hliník dlouhou dobu používat bez nutnosti komplexních ochranných opatření proti povětrnostním vlivům, korozi či napadení houbami. A je-li po řadě let nutné okna vyměnit, nekončí profily jako nebezpečný odpad, nýbrž představují cennou recyklační surovinu, protože k recyklaci stačí 5 % energie jinak potřebné na výrobu nového hliníku.