Privacy statement

WICONA věnuje své politice ochrany osobních dat maximální pozornost a zachází s těmi, ke kterým má přístup, jako s důvěrnými údaji. Navštívíte-li naši webovou stránku, uloží webový server IP adresu, která Vám byla přiřazena Vaším poskytovatelem připojení k internetu, webovou stránku, přes kterou jste nás navštívili, stránky, které otevřete na naší webové stránce, a datum a trvání Vaší návštěvy; to vše se děje automaticky.

Osobní údaje se ukládají jen tehdy, poskytnete-li nám je, např. informace poskytnuté v rámci registrace, vyplnění dotazníku, přihlášení do soutěže či podepsání kontraktu. WICONA použije Vaše osobní data jen v rozsahu, který považuje za nutné pro účely technické správy webové stránky, správy zákazníků, průzkumů týkajících se produktů a marketingu.

Jste-li zaregistrovaní online u odvětvové jednotky WICONA, rádi bychom využili Vaše data k tomu, abychom Vás informovali o našich produktech a službách. Budete-li se chtít dostat na určité zajištěné stránku, může se stát, že budete požádáni o souhlas se specifickou uživatelskou politikou.

Cookies nám pomáhají modulovat obsah našich internetových stránek cíleným způsobem tak, aby odpovídal Vašim potřebám. Cookie je malý datový soubor, který se uloží na Váš pevný disk. Cookies lze také použít k zjištění, zda už v minulosti došlo ke komunikaci mezi Vaším počítačem a naší webovou stránkou. Lze si samozřejmě prohlížet naše webové stránky i bez cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Uložení cookies na Váš pevný disk lze předejít patričnou úpravou ve Vašem prohlížeči. Jestliže však neakceptujete cookies, může to vést k funkčním omezením služeb a produktů, které máme v nabídce.

Webová stránka WICONA může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně dat nevztahuje.