Imprint / Podmínky

Imprint

Sapa Building Systems spol. s r.o.
Holandská 8
63900 Brno / Czech Republic

Tel.:    +420 543 422030
Fax:    +420 543 250168
E-mail:  office@wicona.at
Webová stránka: www.wicona.cz

Podmínky

Informace a detaily dostupné na těchto stránkách nepředstavují žádnou formální záruku, ani výslovnou, ani implikovanou. Informace zejména nepředstavují implicitní závazek ani záruku ohledně jakosti, komerční použitelnosti, vhodnosti pro určité účely či zřeknutí se zákonných práv a patentů.

Naše webová stránka obsahuje i odkazy na jiné webové stránky. Rádi bychom zdůraznili skutečnost, že nemáme vliv na design ani obsah webových stránek, na které jsou na našem webu uvedené odkazy, takže nemůžeme ručit za aktuálnost, přesnost, integritu či kvalitu informací poskytovaných takovými webovými stránkami. Proto se distancujeme od veškerého obsahu takových webových stránek. Toto prohlášení se týká všech odkazů na externí webové stránky uvedených na naší webové stránce a jejich obsahu.