Stínící systémy

Inteligentní klimatické koncepty

Moderní architektura s rozsáhlými zasklenými opláštěními budov nabízí vyšší energetické výnosy z denního světla, ale současně požaduje řízení vnějšího světla kvůli úsporám energie, pohodlí uživatelů a ekonomickým aspektům. Stínicí systémy WICSOLAIRE vedou denní světlo do budov, a tím snižují potřebu umělého osvětlení. Řídí přívod energie a tepla slunečním zářením a snižují potřebu klimatizace. Vizuální kontakt s exteriérem zůstává a zvyšuje pocit pohodlí. Vzhledem k tomu, že jde o pasivní technologii, lze systémy WICSOLAIRE upravit v různých variantách dle individuálních požadavků a architektonického stylu budovy. V kombinaci s okny WICONA a systémy zavěšených stěn se tak dosahuje konsistentního řešení. Lamely lze orientovat horizontálně či vertikálně v různých úhlech. Montáž lze provést na horizontální, šikmé či vertikální konzoly. Lamely lze navíc vybavit fotovoltaickými čidly jako zvláštním příslušenstvím, aby byly schopné se samočinně optimálně orientovat vůči slunci, a tak dosahovat maximální účinnosti.


Malé lamely WICSOLAIRE

  • Hloubka profilu 100 nebo 150 cm
  • Držáky lamel pro konzoly ve 4 úhlech (15° / 30° / 45° / 60°)
  • Instalace vertikálně, šikmo či horizontálně
  • Lamely nastavitelné horizontálně i vertikálně
  • Snadná montáž díky speciálnímu systému upevnění vhodnému pro každou aplikaci

Velké lamely WICSOLAIRE

Velké lamely WICSOLAIRE lze upravit co do velikosti, způsobu instalace, aplikace i orientace individuálně podle požadavků konkrétního projektu. V důsledku toho nabízejí maximální volnost z hlediska architektonického řešení. Ať jde o horizontální či vertikální orientaci, konzoly v úhlech od 0° do 45° nebo ovladatelnost pomocí vybavení motory – stačí se na nás obrátit s dotazem na nejlepší řešení pro Váš projekt.

WICSOLAIRE s fotovoltaickými buňkami

Integrace fotovoltaických jednotek do stínicího systému WICONA mění pasivní stínicí systém v aktivní solární elektrárnu. Lamelární modul WICSOLAIRE velikosti 185 x 1200 mm lze orientovat v různých úhlech vůči slunci tak, aby se dosáhlo maximální energetické účinnosti.