Na bázi rámové konstrukce

WICTEC 50EL

WICTEC 50EL je varianta rámové konstrukce WICTEC 50. Tato série spojuje přednosti rámové konstrukce s montážními výhodami u prvkové fasády při extrémně štíhlé pohledové šířce jen 50, příp. 65 mm. Zvlášť elegantního vzhledu s „efektem obrazového rámu“ se dosahuje vně nasazenými skleněnými lištami s úkosem. Právě u vysokých nároků na tepelnou izolaci nabízí WICTEC 50 EL s hodnotami Uf do 1,4 W/m²K vhodné řešení.

Přednosti WICTEC 50 EL na první pohled:

  • Hliníkové profily rámové technologie s vysoce izolujícím izolačním profilem
  • Úzké pohledové šířky 50 mm u nedělených a 65 mm u dělených profilů
  • Stejná hloubka profilů u sloupků a příčlí
  • Účinná tepelná izolace do Uf = 1,4 W/m²K
  • Spolehlivá rohová spojení s rohovými úhly
  • Jednoduché zavěšení prvků na stavbě do předtím postavených fasádních kotev ze systémového programu

Otevíratelné prvky:

  • Okenní série WICLINE 60E, WICLINE 70E a WICLINE 77 s viditelnými, příp. zakrytými křídly jako otvírací,  otevíravá a sklápěcí, sklápěcí a paralelně posuvná sklápěcí okna a paralelně vyklápěcí křídla
  • Dveřní série WICSTYLE 60E, WICSTYLE 70E a WICSTYLE 77 s jedním či dvěma křídly, otevíravými dovnitř či ven

Technické parametry:
Systémová šířka: 50 mm u nedělených rámů, 65 mm u dělených rámů
Hloubka profilu: 195 až 213 mm, v závislosti na tloušťce skla
Tepelná izolace: Uf do 1,4 W/m²K
Tloušťky výplní: až 44  mm
Velikosti prvků: 
Š x V do 3'000 x 3'500, bez středového sloupku do šířky 1'500 mm

Při náročnějších požadavcích Vám rádi nabídneme individuální řešení.

Systémové zkoušky:
Propustnost pro vzduch: třída AE
Těsnost vůči přívalovému dešti: RE 1200
Odolnost vůči větru: 2000 / -3200 Pa, bezpečnostní verze 3000 / -4800 Pa
Odolnost vůči nárazu: E5 / I5