Únikové dveře

Ochrana lidí, zejména v situacích, kdy může vypuknout panika, je velmi důležitá. V Evropě platí jednotné normy pro provedení únikových dveří. WICONA nabízí řadu sérií dveří testovaných podle aktuálních norem. Přitom lze provedení jako únikové dveře kombinovat s řadou dalších funkcí, např. s protipožární funkcí, ochranou před kouřem, vysokými parametry tepelné izolace, motorickou i automatizovanou obsluhou.