Zajištění jakosti

Striktní zajištění jakosti je součástí všech našich dodacích a výrobních systémů

  • Ekologický charakter
  • Nízké emise
  • Nízké míry zmetkovosti
  • Optimální energetická účinnost 

Díky tomu mají produkty značky WICONA minimální negativní vlivy na člověka a
životní prostředí. Protlačovací stroje Hydro
byly první na světě vyznamenané oficiálním ekologickým certifikátem.

Kvalita a ekologické uvědomění jsou dokumentované certifikáty dle ISO 9001:2000 a OHSAS 18001. Díky tomuto zaměření na ochranu životního prostředí patří dnes lisovny Hydro k nejekologičtějším a energeticky nejúčinnějším systémům na světě – což je důležitý, rostoucí úspěch pro všechny.