Renovace

Výstavba ve stávajících strukturách tak, aby vyhovovaly požadavkům budoucnosti

V mnoha zemích se spotřebuje více než 90 % topné energie na vytápění starých budov. Významného snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2, ke kterým se mezinárodní instituce a vlády členských států zavázaly, tak bude možné dosáhnout pouze tehdy, budou-li stávající starší budovy renovovány s cílem zlepšit jejich energetickou účinnost.

Systémy WICONA vám k tomu poskytují optimální předpoklady – tepelně optimalizované systémy, které nevyžadují žádné kompromisy v oblasti návrhu a které díky široké škále možných aplikací nabízejí vhodné řešení pro každý renovační projekt.