Hodnoty prostupu tepla U pro okna

Hodnoty prostupu tepla U pro okna

V nástrojích WICTIP jsou k dispozici funkce pro výpočet technických údajů. Například hodnotu prostupu tepla U pro okna můžete vypočítat v souladu s EN 10077-1 velmi jednoduše. Změníte-li pomocí posuvníku nastavení (např. hodnotu Psi), výsledek se okamžitě zobrazí.

Současně program vytvoří i odpovídající graf, z něhož jsou procentuálně patrné souvislosti mezi proporcemi vlivu, profilem, těsněním skla a hran.