Nástroj na výpočet hodnoty U

WICTIP Tools

V rámci nástrojů WICTIP Tools se poskytují i nástroje k výpočtu technických dat. Např. lze vypočítat hodnoty U oken dle EN 10077-1 v nejjednodušší formě. Změníte-li posuvným regulátorem nastavení (např. hodnotu psí), výsledek se ihned spočítá.

K znázornění procentuální závislosti na vlivech profilů, skla a okrajového zapojení se současně generuje odpovídající graf.

Nástroje WICTIP