Стандартни прозорци / Лентови прозорци

WICLINE 

строителство и реновации със стил и функционалност

Класическата употреба на алуминиевите прозорци се основава на висококачественото изпълнение на стандартните или лентовите прозорците при изграждането на жилищни сгради както и в офис, индустриални и търговски площи. В нови сгради, прозоречните решения на WICONA позволяват трайните и енергийно ефективни решения да бъдат планирани и осъществени от самото начало. Системите WICONA също така предлагат подходящи концепции за проекти за реновация. Благодарение на голямото разнообразие, многобройните форми и начини на отваряне, прозорците WICLINE могат да бъдат приспособени към отделните сгради и желания на клиентите.

Предимства на WICONA стандартни/лентови прозорци накратко:

 • Три дълбочини на профила
 • Гъвкаво приспособяване към желаната термоизолация: варианти без изолация, няколко профилни дълбочини и изолационни възможности, енергоспестяващи прозорци, като двукатните прозоречни структури
 • Избор на различни видове отваряне:
  - Едноплоскостни прозорци
  - Двуплоскостни прозорци
  - Падащи прозорци
  - Двукрили прозорци
  - Прозорци на средна хоризонтална ос
  - Прозорци на средна вертикална ос
  - Прозорци със скрито крило
  - Падащи прозорци на горна ос
  - Плъзгащи се прозорци
  - Клапи, отварящи се навън
  - Прозорци с панти по горния хоризонтал, отварящи се навън
  - Стъклени врати
 • Лесни за оборудване с допълнителни функции като куршумо- и взломоустойчивост, без да се променя външният вид
 • Тествана и одобрена употреба като естествена димо- и топлоотвеждаща вентилационна система
 • Обков с отлична функционалност, качество и модерен дизайн
 • Въз основа на принципа WICONA Unisys: високо ниво на безопасност на процеса, спестяване на време и разходи, малко на брой необходими щанци