Качество пасивна къща

Пасивната къща не изисква активна система за отопление и поради тази причина разчита изключително на термоизолацията и на херметичността на фасадата. Базирана на стандартните серии, WICTEC 50 може да бъде използвана като алуминиева/стъклена фасада, подходяща за пасивни къщи, на минимална допълнителна цена. Термоизолацията е подобрена до качество на пасивна къща с Uf-стойност от 0.74 W/m² K, използвайки троен стъклопакет и лесна за монтаж термоизолационна вложка и в резултат на това покрива изискванията за термоизолация за такъв тип сгради.

Предимства накратко

  • Продължение на WICTEC 50 с оптимизирана термоизолация
  • Термоизолация: Uf-стойност = 0.74 W/m2K в съответствие с EN ISO 10077
  • Троен стъклопакет подходящ за пасивни къщи
  • Термоизолационен материал, направен от еластомерна пяна за последваща употреба (дебелина на пълнежа 45 до 51 мм)
  • Може да бъде използвана като ± 5° многоъгълна фасада
  • Системна конструкция идентична на стандарт WICTEC 50

Технически спецификации:

Ширина на системата: 50 мм
Основна система: WICTEC 50
Термоизолация:  Uf-стойност = 0.74 W/m²K
Дебелина на пълнежа: Троен стъклопакет  45 до 51 мм