Слънцезащита

WICTEC 50

Намаляването на термичното натоварване чрез средствата на интегрираната слънцезащита във фасадата може да доведе до значително подобрение на енергоефективността на сградата.

Стъклените фасади WICTEC 50 са снабдени със специален интерфейс за тази цел. Водачи за слънцезащита са интегрирани във външни специални покривни ленти. Не са необходими допълнителни фиксиращи болтове и допълнителна или последваща обработка на обекта.

Предимства на интегрираната слънцезащита накратко:

  • Отлично визуално вграждане на слънцезащитните релси във фасадния дизайн
  • Подходяща за употреба при относително висока скорост на вятъра (до 25 м/с)
  • Опростено проектиране със софтуера WICTOP. Не са необходими нови размери или събиране на информация от чертежи
  • Измененията във фасадната конструкция автоматично се прехвърлят върху размерите на слънцезащитата
  • Надеждно и устойчиво производство и опростен монтаж

Техническа информация:

Ширина на системата: 50 мм
Основна система: WICTEC 50