Захващане на фасадата

Начинът, по който фасадата е закрепена към конструкцията, е определящ фактор за сигурния, прецизен спестяващ разходи монтаж, дълготрайната експлоатация и оптичното вграждане във фасадата. Цялостната концепция на WICONA включва тези аспекти в системната технология. С WICTOP AN, модулна система, която предлага подходящи фасадни закрепвания, каквито и да са Вашите изисквания за монтаж, са налични за цялата гама на WICTEC 50 и WICTEC 60.

Предимства накратко:

  • За монтаж отгоре, на и под плочата
  • Фиксирани и подвижни опори в една система
  • Могат да бъдат регулирани в три посоки за прецизно изравняване
  • Високо ниво на безопасност на системата, благодарение на високия допустим товар
  • Въз основа на принципа WICONA Unisys: високо ниво на безопасност на процеса, спестяване на време и разходи, опростено производство, само няколко необходими щанци