Зимни градини

WICTEC 50

WICTEC 60

Със своята многопрофилна системна конструкция WICTEC 50 и WICTEC 60 представляват идеална възможност да се реализират амбициозни геометрични дизайни, например при голям растер и зимни градини. Широкият набор от специални профили за преминаване и структурни връзки, комбиниран с големите възможности на системата за ширина на стъкления покрив, дават резултат във високата сигурност на процеса, дори и с нестандартни форми на конструкцията. Големият набор от отваряеми елементи за фасади и покриви и възможността за сигурно вграждане на слънцезащитни системи завършват продуктовата гама на системата.

Предимства накратко:

  • Деликатен външен вид благодарение на оптимизирана системна ширина от 50 или 60 мм
  • Сигурна конструкция с изключително високо и надеждно качество
  • Продуктова гама за всички настоящи изисквания, компоненти и модели
  • Използвайки софтуерните решения на WICONA, дори и сложните сградни форми могат да бъдат проектирани и изпълнени лесно и опростено