Елементни фасади

WICTEC 50

Улеснен процес от проектирането до изпълнението

Повечето строителни проекти са обект на силен натиск за време на завършване. С подходящото проектиране елементните фасади WICTEC позволяват изключително бърза изработка, с помощта на серийно производство и предварително сглобяване на отделните фасадни елементи. Процесът на предварително сглобяване е напълно независим от метеорологичните условия. Следователно това позволява бързо и икономично изпълнение на сгради от всякакъв мащаб, като същевременно позволява творческо разнообразие и елегантен вид. Освен това, специално в проектите за реновации, тези системи предлагат големи предимства благодарение на подобряването на енергийните стойности по време на употребата на сградата. Можете да разчитате на екипа на WICONA да Ви подкрепя по време на целия проект с помощта на всеобхватните си опит и ноу-хау.

Предимства на WICTEC елементи фасади накратко:

  • Лесно проектиране и изработване благодарение на повторяемостта на елементите структури
  • Творческо разнообразие дължащо се на множество системи и индивидуални възможности за дизайн
  • Изграждане на специфични решения за отделните изисквания например двойна фасадна технология
  • Интегриране на допълнителни компоненти като отваряеми елементи, панели, облицовки, слънцезащита
  • Високо ниво на безопасност на процеса, благодарение на факта, че фасадите са до голяма степен предварително сглобени в производствения цех, далеч от атмосферните влияния, което допринася и за повишаване на качеството на крайния продукт
  • Спестяване на време и разходи чрез монтаж на предварително сглобени елементи и доставка „точно навреме”; възможен монтаж без скеле
  • Консултации и подкрепа от WICONA през целия процес на проектиране, спецификации и изпълнение