Двойна фасада

Duowall – двойна защита

Duowall е фасадна концепция, базирана на системите WICONA, която предоставя нови възможности. Днес строителният бизнес се ръководи най-вече от екологични стандарти, техническа функционалност, естетика и икономически критерии. Изискват се цялостни системни решения, които обединяват високо технологично ниво, екология, дизайн и визия. Казано накратко: WICONA двойни фасадни решения.

Основната концепция за втори, неизолиран ред стъкло пред вътрешна, топлоизолирана фасада с отваряеми крила, може да бъде постигната с различни комбинации между системите WICONA. Индивидуалната форма е съобразена с конкретната сграда във всеки отделен случай. Можете да разчитате на екипа на WICONA да Ви подкрепя по време на осъществяване на проекта, с помощта на своите знания и цялостния си дългогодишен опит.

Следните системи вече включват технологията двойна фасада:

  • Top Window (моля вижте в раздел „Прозорци”)
  • TEmotion (моля вижте в раздел “Самоносещи фасади”)

Предимства на двойна фасада Duowall накратко:

  • Изключителна термоизолация
  • Оптимална употреба на слънчевата енергия
  • Естествена вентилация при всякакви метеорологични условия
  • Много добра шумоизолация, дори и когато прозорците са отворени
  • Лесно вграждане на слънцезащита, функционални елементи
  • Индивидуално конфигуриране на системната технология
  • Интегриране на различни отваряеми елементи

Технически стойности:

WICONA Duowall двойна фасадна система са системни решения, съобразени с индивидуалните изисквания на сградата. Техническите стойности зависят от използваните системи.