Самостоятелна фасада

TEmotion – интелигентната фасадна концепция

TEmotion е интелигентна фасадна концепция, разработена от WICONA, съдържаща активна и самостоятелна сградна технология. Фасадата реагира на промените във външните и вътрешните условия, като светлина или температура, и по този начин значително допринася за енергийната ефективност на сградната облицовка и намалява експлоатационните разходи. TEmotion контролира вградената вентилация, климатизация и технология за отопление, регулира слънцезащитата според съществуващите условия и предпазва интериора от прекомерно затопляне. В същото време, чрез адаптивен контрол на светлината, гарантира индиректна естествена дневна светлина, без заслепяване. Чрез автоматично отварящите се фасадни елементи, позволява  проветряването на помещенията със свеж въздух през нощта, което значително намалява разходите за охлаждане на сградата. Възможна е активна употреба на слънчевата енергия чрез вграждането на фотоволтаични елементи. Можете да разчитате на екипа на WICONA да Ви помага по време на проектирането с цялостния ни опит и ноу-хау.

Предимства на TEmotion накратко:

  • Интегрирана система: фасада, отваряеми елементи, вентилация, отопление, слънцезащита, осветление
  • Модулна концепция: отделните фасадни елементи могат да бъдат сглобени и монтирани един по един
  • Ефективно намаляване на разходите: в сравнение с конвенционалните фасади, TEmotion спестява 40 – 50% от първичната енергия, необходима за отопление, охлаждане, вентилация и осветление.
  • Индивидуално приспособяване: размерите и разпределянето на индивидуалните компоненти може да бъде приспособено да пасва на всякакъв сграден проект
  • Идеална за проекти за реновация: тъй като строителната технология е интегрирана, строителните работи са концентрирани само във фасадата
  • Естествена вентилация при всякакви атмосферни условия
  • Много добра шумоизолация дори и когато прозорците са отворени