Автоматични плъзгащи врати

WICSTYLE 65ED, енергоспестяващите плъзгащи алуминиеви врати за търговски сгради, са разработени в сътрудничество с Швейцарския световен пазарен лидер Kaba-Gilgen AG, на база профил WICLINE 65. Автоматичните плъзгащи врати имат кратък цикъл на отваряне и затваряне, с оптимизирана пропускателна способност. Поради таза причина, по време на експлоатация, те задържат голяма част от топлината вътре в сградата. Важна роля за енергоефективността играе също така и времето, през което врата е постоянно затворена – например през нощта. По време на тези периоди WICSTYLE 65ED защитава сградата надеждно от прекомерни загуби на енергия, с което допринася значително за подобряване на цялостния енергиен баланс на сградата.

Предимства на WICSTYLE 65ED накратко:

Спестява разходи в нови сгради и при реновации в съответствие със съвременните изисквания за енергоефективност
Атрактивен вид благодарение на тесните видими линии и вградения задвижващ механизъм
Крила до 3,000 мм, които могат да бъдат комбинирани със странични елементи или оберлихт
Възможност за еднокрила или двукрила версия
Лесно вграждане във фасада WICTEC  колона-ригел
Надеждна и безопасна автоматизация на вратите от Kaba-Gilgen
В профилите може да бъде вграден сензор
Безопасна експлоатация в съответствие с изискванията за личната безопасност определени в DIN 18650
Вградено многоточково заключване за повишаване на взломоустойчивостта

Видове отваряния

Еднокрили и двукрили
Автоматични плъзгащи врати
Фиксирани странични елементи и оберлихт

Технически стойности:

Термоизолация: Ud > 1,5
Тегло на крилото: Еднокрила: до 150 кг
Двукрила до 2 х 150 кг
Дебелина на пълнежа: 24 до 27 мм
Максимален размер на крилото: Еднокрила: ширина на светлия отвор до 2,000 мм, височина на светлия отвор до 3,000 мм
Двукрила: ширина на светлия отвор до 3,000 мм, височина на светлия отвор до 3,000 мм

Ако имате допълнителни изисквания, с удоволствие ще Ви предоставим индивидуално решение.

Системни изпитвания/изпитване за входна врата в съответствие с DIN EN 14351-1:

Устойчивост на ветрово натоварване: Клас В1
Водонепромокаемост: Клас 5А
Въздухонепроницаемост: Клас 2