Условия за ползване

Печат
Sapa Building Systems GmbH

Адрес за кореспонденция:
Wallerseestrasse 49
5201 Seekirchen
Austria

Tel.: +43 6212 2000
Fax: +43 6212 20236
info@wicona.de

Седалище: Seekirchen
FN Nr.: 174032f, LG Salzburg
ДДС Номер: ATU 4548 6102


Този сайт е предоставен от Sapa Building Systems и може да бъде използван само за информационни цели. При влизането и използването на интернет сайта ("Сайтът"), Вие се съгласявате да спазвате реда и условията, посочени в настоящото предупреждение. Вие също така се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, представени на сайта, които могат да бъдат актуализирани периодично.

Sapa Building Systems Ви разрешава да разглеждате и изтегляте информация („Материали”) единствено за лична, некомерсиална употреба. Това разрешение не е прехвърляне на собствеността на Материалите и копия от тях не могат да бъдат променяни, възпроизвеждани, или публично показвани или да се разпространяват или използват по какъвто и да е начин с обществена или търговска цел.

Sapa Building Systems не гарантира точността и пълнотата на материалите или надеждността на който и да е съвет, мнение, изявление или друга информация, представена чрез този сайт. Нито Sapa Building Systems, нито някое от дъщерните му дружества поема отговорност за неточности или пропуски. Sapa Building Systems не гарантира, че този Сайт или неговите сървъри не са заразени с вируси или други вредни компоненти.

Материалите не представляват оферта за продажба или покана за покупка на ценни книжа и не следва да се разглеждат като основа за вземане на каквито и да е инвестиционни решения. За Ваше улеснение Sapa Building Systems може да публикува връзки на този сайт, поддържани от други лица. Нито Sapa Building Systems нито някое от дъщерните дружества са отговорни за съдържанието на който и да е свързан сайт и не поемат никаква отговорност във връзка с достъпа и употребата на тези интернет сайтове.

Това предупреждение ще бъде ръководено и тълкувано в съответствие с Норвежкото законодателство.