© Авторски права

Структурата и съдържанието на нашата интернет страница са защитени с авторски права. Текстове или изображения, които се съдържат в тази страница, могат да бъдат използвани само след предварително одобрение от наша страна.

Ние редовно преглеждаме и променяме информацията, предоставена на нашата интернет страница. Въпреки това е възможно част от информацията да е загубила своята валидност.Поради тази причина не можем да носим отговорност и да гарантираме за точността и целостта на публикуваната информация. Същото важи и за други страници, достъпът до които може да се осъществи с помощта на хипервръзка.