3D Софтуер за проектиране

WICTOP – Софтуерно решение с практическа насоченост, което улеснява работните процеси.

Софтуерният пакет WICTOP е разработен в сътрудничество с фирмите, работещи със системите WICONA. Резултатът е софтуерно решение, което Ви осигурява максимална подкрепа в процеси, вариращи от проектиране и изчисление, през поръчване и активиране на системата за управление на инвентара, до изработване на дизайни WICONA.

Софтуерът съчетава всички съществени функции, от създаването на 3D елемент, през техническите чертежи, до предоставянето на необходимите U стойности, чиито метод на изчисление е утвърден от ift Rosenheim. Редовната актуализация на данните през Интернет гарантира, че системният софтуер е винаги актуализиран и Ви позволява да бъдете спокойни, знаейки че работите с актуални данни. Все пак, ако имате някакви въпроси при използване на WICTOP,  Вие ще можете да получите помощ чрез нашата гореща телефонна линия и Вашият WICTOP консултант ще бъде в състояние да Ви помогне по бърз и компетентен начин със своите технически знания и опит.

Предимства на WICTOP накратко:

  • Системен софтуер с база данни, която се актуализира редовно
  • Методът, използван за изчисляване на U стойностите, е утвърден от ift Rosenheim
  • Поддръжка, за да бъде Вашият производствен процес по-ефективен, да опрости процедурите по планирането и с цел да Ви помогне да се снабдите с материали, според реалните Ви нужди и на конкретна цена.

WICTOP Download-Center

WICPLOT

WICPLOT 2.0 е дизайнерско софтуерно приложение с интерфейс на AutoCAD, включващо база данни за продуктовата гама WICONA. Използва се за създаване на подробни архитектурни чертежи и разрези, които съдържат всички съставни части на артикулите, допълнителни функции и обширна информация за стандартните елементи.