Изчисляване на Uw стойност

Във WICTIP Tools са достъпни инструменти за изчисляване на технически данни. Например, можете да изчислявате U стойности на прозорци, в съответствие с EN 10077-1 в най-простата форма. Ако промените настройките (напр. Psi стойността) с помощта на плъзгача, резултатът се изчислява веднага.

В същото време, се създава съответната графика, която показва взаимовръзката между влияещите пропорции, като процент на профила, стъклото и силиконираните краища.

 WICTIP Tools