Производители

Услуги и услуги по поддръжка, които предлагаме

Ние гарантираме, че ще имате на разположение лице за контакт във Вашия район, както и консултанти със солиден технически опит и познания, които ще Ви осигурят постоянни, компетентни съвети. Можете да бъдете сигурни, че служителите на WICONA ще Ви помогнат да изберете най-добрия продукт от нашата гама и ще бъдат на разположение да отговорят на всички други въпроси, които може да имате.

Възможностите за обучение, предлагани от WICONA Ви предоставят още повече знания и информация. Работните срещи, базирани на практиката и теорията, семинарите и допълнителните модули за обучение, ще Ви дадат знания и опит за работа с продуктите на WICONA. Освен това, Вие ще имате възможността да обменяте идеи и знания с преподаватели и специалисти от съответните отдели. Това ще Ви даде преднина пред конкурентите Ви по отношение на опит и информираност.