WICONA Тест център

WICONA Тест център – пазарен успех чрез изпробвано и изпитано качество

Производството на прозорци, врати и фасади, следва да бъде съобразено с множеството изисквания, наложени на тези компоненти. Затова Вие трябва да сте сигурни, че предназначението, което предвиждате, отговаря на националните и международни стандарти, препоръки и спецификации.

Индивидуалните тестове са необходими за специални конструкции, проектни решения и като цяло, при условия, които се различават от стандартните продуктови тестове за съответната система, извършени в съответствие с СЕ маркировката.

Новият WICONA Тест център Ви дава възможност да изпитате своите прозорци, врати и фасади в съответствие с широка гама спецификации, в един от най-модерните тест центрове в Европа.

Предимства на WICONA Тест център:

  • Ние разбираме Вашите нужди. Като компетентен партньор с богат опит в тестването на продукти за масова употреба и проектни решения, ние сме в състояние да Ви подкрепяме с тези знания и опит.
  • Ние Ви осигуряваме незабавна подкрепа. Технологичният център на WICONA, с прилежащия си цех за мостри, е в непосредствена близост с Тест центъра, което означава, че всички необходими мерки могат да бъдат приложени на място, веднага.
  • Ние сме гъвкави. Нашите стандарти за модулни тестове са гъвкави и могат да бъдат адаптирани до максимален размер от 10 x 10 м.
  • Ние доставяме бързо и навреме. Вътрешната тестова платформа позволява осъществяването на изпитания целогодишно, независимо от времето, като гарантира че ще спазим сроковете, с които сме се ангажирали
  • Сътрудничество с ift Rosenheim. Тестовите съоръжения са съгласувани с ift. В тази връзка са възможни индивидуални тестови програми в съответствие със спецификациите на клиента, както и тестове от страна на ift, като акредитиран изпитателен център.

Оборудване на WICONA Тест център (в съответствие с приложимите EN стандарти):

  • Фасадна тестова машина до 10 x 10 м. Изпитване за въздухонепроницаемост, статика и динамика при натоварване от силен дъжд, ветроустойчивост, устойчивост на удар, носимоспособност в съответствие с TRAV
  • Прозоречна тестова машина до 3.6 x 2.9 м. Изпитване за въздухонепроницаемост, натоварване от силен дъжд, устойчивост на вятър, натоварване от удар с меки и твърди елементи.
  • Тестова платформа за обков на прозорци и врати до 4.0 м височина, ширина на крилото до 1.55 м, различни тестове, например за определяне стабилността на различни видове обков.
  • Тест за Натиск/Напрежение за изпитване на съставните части с натиск и натоварване, например за стойностите на отклонения на винтовете и якостта на материала.
  • Термо камера за определяне коефициента на топлопроводимост, замервания на изолиращите материали, потвърждаване свойствата на материалите и компютърните програми.