Устойчиво развитие

Сграда за бъдещето означава: устойчиво развитие

Устойчивото развитие в архитектурата има за цел постигане на енергоефективност и опазване на климата и изисква първо и основно най-икономично използване на природните ресурси. В бъдеще, факторът устойчиво развитие ще бъде нарастващо важен критерий за купувачите и наемателите, както и аргумент при продажба. Това се забелязва особено като се има предвид нарастващият брой сертификати за сгради, които оценяват устойчивото развитие в съответствие с определените критерии. По-долу са посочени някои примери:

DGNB печат за качество (Немски Съвет за Устойчиво развитие на сгради German Sustainable Building Council):
Това налага цялостно планиране плюс създаване на цели за устойчиво развитие и вземане под внимание на екологичните и икономически фактори

За допълнителна информация: www.dgnb.de

Сертификат Пасивна къща:
Ограничава годишната необходимост от отопление до 15 kW/h на м² жилищна площ, така че сградата може да бъде отоплявана само от пасивни енергийни източници и няма нужда от активна система за отопление. За тази цел Институтът Пасивна къща (Passive House Institute) изисква Uw стойност от ≤ 0.8 W/(m2K) за прозорци и стъклени фасади.

За допълнителна информация: www.passiv.de

Стандарт Minergie (Швейцария):
Оценява устойчивото развитие на основата на определени показатели за сгради. Например Minergie етикет за прозорци се дава когато прозорец с две или повече крила достигне необходимият изолационен показател от Uw=1.0 W/(m2K).

За допълнителна информация: www.minergie.ch

Алуминият не се „употребява”, а си „служим” с него

От производството на суровината до рециклирането: алуминият е идеален материал за максимално ниво на устойчиво развитие.
В наши дни, консумацията на електроенергия за електролизата в производствения процес е намалена.

Освен това за рециклирането е необходима само 5% от енергията за първичното производство. Благодарение на високите качества на материала, продуктът може да бъде употребяван за неограничен период от време, без да се изискват сложни мерки за защитаването му от атмосферните влияния, корозия и гъбичен разпад. И когато след много години е необходимо прозорците да се заменят, профилите няма да отидат на опасно депо за отпадъци, а ще станат част от ценния процес на рециклиране.

В най-важните сфери на приложение, процентът на рециклиране на алуминия е между 95 и 100. Поради тази причина, алуминият не се употребява, а си служим с него.

За допълнителна информация: www.greenbuilding.world-aluminium.org

WICONA има правилното решение за устойчиви сгради

Устойчиво развитие – подписано и подпечатано: алуминиевите профилни конструкции WICONA покриват всички критерии на гореспоменатите сградни сертификати и поради тази причина значително са допринесли за сертифицирането на сградите, посочени тук. WICONA пое водеща роля в тази област преди много години и вече може да разчита на десетилетия научни изследвания и развитие. Благодарение на това Вие имате на разположение  обширно портфолио от продукти и услуги на една ръка разстояние, така че можете да проектирате своята сграда по устойчив и ориентиран към бъдещето начин.

Продуктова декларация за околната среда (Environment Product Declaration) с натисканетo на един бутон

Като водеща марка за профилни системи WICONA предлага специална услуга по устойчиво развитие:
продуктова декларация за околната среда, която покрива целия цикъл на живот на сградните продукти, включително влиянието им върху околната среда. Можете да генерирате тази декларация (съгласно международните стандарти ISO 14025 and ISO 21930) използвайки софтуера WICTOP.