Реновации

Обновление на настоящите сгради, за да се задоволят изискванията на утрешния ден

Повече от 90% от използваната за отопление енергия се изразходва за отопление на сгради построени преди 1983. Следователно значителното намаляване на консумацията на енергия и емисии на CO2, което националните правителства са се ангажирали да постигнат, е възможно само ако съществуващите сгради се обновят, така че да се подобри енергийната им ефективност.

Системите WICONA ви предоставят оптимални условия за това – термоизолираните системи, които не изискват компромис с дизайна и предлагат правилното решение за всеки проект за реновиране, благодарение на широката гама от възможни приложения.


Предимства на системите WICONA при проекти за реновиране:

  • Специални форми на профилите, които дават възможност да се изработят прозорци и фасади в съответствие със съществуващите условия, особено за реновиране на исторически сгради
  • Пример: WICLINE 77 IK топлоизолираща прозоречна конструкция с индустриален контур
  • Индивидуално регулиране на топлинната изолация, според съответните изисквания, за постигане на желаната енергийна ефективност
  • Пример: фасадна система WICTEC 50 HI и във вариант с качество на “пасивна къща”
  • Модулни елементи с вградени допълнителни функции като слънцезащита, вентилация, регулация на пропусканата светлина, по-специално при вграждане на строителни технологии в съществуващи сгради за първи път
  • Пример: TEmotion самоносещи се фасади
  • Монтаж елемент по елемент за обновяване на прозорци и фасади „по време на работа”, напр. офис сгради.
  • Пример: WICTEC елементни фасади