Архитекти

Днес, хората които искат да приложат креативни архитектурни концепции, трябва да вземат предвид не само техническите аспекти, но и да се придържат към стриктни законови норми за строителството. Факторите, които следва да се вземат под внимание са например енергоспестяване и безопасност на технологиите. Всеки имот, всеки строителен обект има своите особености и представлява напълно ново предизвикателство за архитектите и проектантите.

Хората, които трябва да действат и проектират с поглед към бъдещето, са запознати с термини като „устойчивост” и „екологично съзнание”. Hydro Building Systems прегръща тази идея и със самоподдържащата се “TEmotion” фасада и “WICLINE 215” вече предлага иновативни продукти за бъдещето. Освен това Hydro Building Systems е член на Института за Алуминиеви Прозорци AFI. Допълнителна информация може да намерите на www.alufenster.at