Фирмени ценности

Кураж

Под кураж Hydro има предвид изправянето пред предизвикателствата и поемането на премерен риск, въпреки несигурните резултати.

Куражът призовава Hydro да тества себе си, да се застъпи и да действа, според своите убеждения. Това означава, че Hydro не стои неподвижно: Hydro настоява за конструктивни промени, иновации и смели решения, които да доведат до по-добри резултати. Освен това Hydro действа решително и целенасочено. Hydro е открита и откровена, когато се сблъсква с трудни обстоятелства. Hydro приема факта, че успехът може да дойде само чрез поемането на рисковете, свързани с вземането на трудни решения.

Уважение

Уважение означава да се действа почтено и да се признава вродената стойност на всички хора, ценността на земята и ресурсите, които осигурява.

Важно е да мислим за своите действия и да поемаме отговорност за тяхното влияние. Hydro истински се интересува за другите. Докато изпълнява своите цели, Hydro винаги взема предвид интересите и благополучието на хората и околната среда. Hydro признава, че разнообразието е начин на живот, който подобрява икономическите резултати, чрез насърчаване на по-добри решения. Hydro знае, че несигурността, която произлиза от сериозен, честен дебат води до по-мъдри решения накрая.

Сътрудничество

Под сътрудничество Hydro има предвид работа в екип по отворен и всеобхватен начин.

Стремежът да бъде намерено печелившото решение е най-добрият начин на работа. Hydro вярва в ценността на всички идеи и работейки заедно можем да ги превърнем в по-добри продукти и процеси. Сътрудничеството е пътят към повишаване на жизнеспособността, защото е ключът към обучение и растеж, индивидуално и колективно.

Целенасоченост

Целенасоченост означава да определиш целта и да я следваш.

Hydro степенува предизвикателствата и се бори, за да им отговори. Hydro вярва, че целенасочеността води до служебни и лични постижения и засилва самоуважението.
Целенасочеността е знак за цялост, защото изисква дълбока убеденост относно ценността на определените цели.
Целенасочеността води към иновации чрез създаване на необходимост да се намерят начините за успех.

Далновидност

Под далновидност Hydro има предвид да виждаш зад ъгъла и да предвиждаш дългосрочните възможности.

Далновидността поражда мъдрост и спомага за управлението на риска. Hydro вярва, че гледайки напред се дисциплинира умът, което води до по-стратегически ориентирани решения. Поради тази причина е важно да се разберат действията, които Hydro може да предприеме. Hydro разбира, че докато краткосрочните цели са важни, важно е да се осигури дългосрочен успех.