Технология за идеи

WICONA – Технология за идеи
С новото си мото, марката WICONA посочва пътя към бъдещето. Динамичният ефект подчертава стремежа като водеща компания за алуминиеви системи: да предложи най-доброто ноу-хау, интелигентни високотехнологични продукти и перфектна услуга за креативното представяне на архитекти и производители.

Превръщане на идеи в сгради.
В бъдеще, „Технология за идеи” ще се използва навсякъде, където името на марката WICONA се появи. Новият слоган постепенно ще измести предишното мото „Алуминий в архитектурата” във всички фирмени комуникации.

WICONA беше много успешна на пазара през последните десетилетия и сега е една от най-познатите марки в сектора на алуминиевите строителни системи. Марката WICONA е твърдо установена сред производители и архитекти, едновременно в и извън Германия и се счита за синоним на „Алуминий в архитектурата”.

Новото мото се характеризира с динамичен ефект и подход ориентиран към бъдещето. „Технология за идеи” представлява едновременно целевата група от архитекти с техните творчески услуги по проектиране и компаниите, специализирани в изработка на фасади, които са отговорни за техническото изпълнение на тези проекти. Проектирането и строителството изискват висока степен на творчество и артистична свобода от двете целеви групи, за да се превърнат идеите в реални сгради. WICONA подкрепя този динамичен процес с добре познатото си ноу-хау, интелигентни високотехнологични продукти и перфектни услуги. „Технология за идеи” също така означава интензивна комуникация с клиентите и бизнес партньорите. Служителите активно се вслушват в пазара за предложения и желания, след което ги анализират и осъществяват, когато е възможно.
По този начин WICONA осигурява на архитектите и производителите технологии според конкретните нужди, като така им дава възможност да проектират и реализират своите идеи по най-добрия възможен начин.