Управление на качеството

В производствата на нашите доставчици се прилага стриктна система за гарантиране на качеството, чрез:

• Добра работна среда
• Ниско ниво на вредни емисии
• Ниско ниво на отпадъчни продукти
• Оптимална енергийна ефективност

Това гарантира, че продуктите на WICONA оказват възможно най-ниския неблагоприятен ефект върху околната среда и хората. Фабриките за екструдиране на Hydro са първите в света наградени с официален сертификат за околната среда.
Осведомеността и фокусирането на Hydro върху качеството и опазването на околната среда са документирани чрез сертификати ISO 9001 и 140001. Благодарение на концентрирането си върху опазването на околната среда, фабриките за екструдиране, днес са сред най-екологично ориентираните и енергоспестяващи в света – все по-важен фактор за успеха на всички ни.