Устойчиво строителство

Екологична отговорност – нас ни е грижа, бъди и ти част от това!

WICONA има подходящите решения за устойчиво строителство. Устойчивото развитие в архитектурата се изразява във висока енергийна ефективност и опазване на климата, но на първо място предлага възможно най-ефективно използване на суровините. В бъдеще факторът устойчивост на сградите ще става все по-важен критерий за оценка от купувачите, наемателите и инвеститорите.


Това се вижда и в големия брой сертификати за сгради, които оценяват устойчивостта на строителството по определен набор от критерии. По-долу сме предложили няколко примера:

 • Печат за качество на DGNB (Съвет за устойчиво строителство на Германия):
  За издаването на този сертификат се изисква интегрирано планиране и постигане на определени цели, свързани с устойчивостта, като се вземат предвид и някои екологични и икономически фактори.
 • Сертификат „Пасивна сграда”:
  Годишният разход за отопление е намален до 15 kW/h на квадратен метър жилищна площ. Така една сграда може да се отоплява изцяло от пасивни източници и не са необходими активни отоплителни системи. За тази цел институтът „Пасивна сграда” изисква прозорците и стъклените фасади да имат Uw ≤ 0.8 W/(m2K).
 • Стандарт Minergie (Швейцария):
  Стандартът оценява устойчивостта на строителството въз основа на енергийните индикатори на сградите наред с други показатели. Етикетът Minergie се поставя върху прозорци, ако даден двоен стъклопакет отговаря на високото изолационно изискване стойността Uw да е равна на 1.0 W/(m2K).
 • LEED (Лидерство в енергийно-ефективното и екологично проектиране):
  LEED е програма за сертификация от трета страна. LEED е национално призната организация за проектиране, управление и построяване на високоефективни „зелени” сгради. Стандартът изисква от сградите да са екологично съвместими, да създават здравословни условия за труд и да са рентабилни.
 • Нулево-енерийно строителство:
  Понятието нулево-енергийни сгради или сгради с нулева нетна консумация на енергия (ZNE) се отнася до сгради, които имат нулева нетна консумация на енергия и нулево производство на въглеродни емисии през годината.


WICONA има правилните решения за устойчиво строителство

Устойчиво развитие – вече го постигнахме: конструкциите от алуминиеви профили на WICONA отговарят на високите критерии на всички гореспоменати строителни сертификати и по този начин имат значителен принос  за сертифицирането на посочените по-долу сгради. WICONA пое своята лидерска роля в областта още преди много години и сега разполага с богатия опит, натрупан през дългите години на развойна дейност. Благодарение на това сега вие разполагате с широк портфейл от продукти и услуги, които ви позволяват да проектирате сградите си по по-устойчив и модерен начин.

Сертифицирани продукти на WICONA