Препратки

Екологична отговорност – нас ни е грижа, бъди и ти част от това!


Специалистите по устойчиво строителство работят с алуминий:

DGNB (Съвет за устойчиво строителство на Германия)


- DGNB препоръчва алуминия (Hydro Building Systems е сред учредителите на Съвета) 


 
Свалете брошурата на DGNB


 

GDA (Дружество на алуминиевата продукция e.V.)


- GDA - Начална страница


 

ift Rosenheim


ift – начална страница 

 

EAA (Европейска алуминиева асоциация)


- EAA – начална страница 


Свалете брошурата на EAA


 

A/U/F (Алуминий и околна среда в прозорци и фасади )


- A/U/F – начална страница 
 

Свалете брошурата на A/U/F


 

Minergie


- Minergie – начална страница

- Прозорецът на бъдещето


 

Международен институт по алуминий


- Начална страница на Международния институт по алуминий
  Бъдещето е построено с алуминий


 

Alufenster


- Alufenster – начална страница 
  Докладът на TU Wien показва, че алуминият има най-нисък разход за поддръжка
  в рамките на експлоатационния си живот.
   

Препратка към доклада