Екология

Екологична отговорност –нас ни е грижа, бъди и ти част от това!

За нас в Хидро устойчивото развитие не значи само топлоизолация на сградите, ние се стараем да постигаме енергийна ефективност и да пазим климата през целия жизнен цикъл на алуминия като материал за нашето производство.

Ние не „изразходваме” алуминия, а само го „използваме”.


Наша философия е да управляваме внимателно природните ресурси, които използваме, и всичко започва още при производството на алуминий, където 68 % от използваната от нас енергия идва от водноелектрически централи. Процесът по рециклиране започва в A/U/F и стига до нашите собствени фактори.
Благодарение на своите специфични свойства алуминият може да остане в употреба в дълъг период от време без да изисква сложни мерки и средства за защита от атмосферните условия, корозия и гниене, а когато трябва да подмените прозорците си след дълги години на употреба, профилите не завършват като опасен отпадък, а остават ценна вторична суровина, защото за рециклирането им е нужна само 5 % от енергията, която е била необходима, за да се произведат.